Új közösségekért a lakótelepen - sajtóközlemény
Aktív közösségek nélkül nincs működő társadalom. Az új közösségek teremtése az élhető jövő legértékesebb befektetése. Az Oladi városrész, de Savaria polgárai is egy lehetőséget kaptak arra, hogy aktív közösségekben gyakorolhassák a demokráciát - hangzott el az „Új közösségek a lakótelepen” projekt sajtótájékoztatóján.

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezettel, valamint civil szervezetekkel közösen bonyolítja le a sikeresen megvívott TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0005 projekt tartalmi elemeit. Álmok válnak valóra Oladon, hiszen játszótér újul meg, közösségi kert épül, klubok működnek, fórumokon egyeztethetik az aktuális kérdéseket a lakók.
Közben a program weboldalán (www.lisziszombathely.hu) elindul a szívességcsere program, de a szakértői fogadóórák időpontjairól is tájékozódhatnak a lakótelepen élő érdeklődők.
Sokak összefogásának eredménye lesz, ha az itt lakók – munkájuk és családi életük mellett – a fórumokra, rendezvényekre eljönnek, és a klubok életébe egyre többen bekapcsolódnak. Alkalmaink minden lakó felé nyitottak vallási hovatartozástól, nemtől és életkortól függetlenül – mondta Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész a tájékoztatón.
Rettegi Attila az Oladi Általá­nos Iskola, Középiskola és Szakiskola igazgatója, az Oladi lakótelep önkor­mányzati képviselője kiemelte: Az Önkormányzat kiegészítő támo­gatásával - megújul egy játszótér, és megkezdi működését a Lakóközösségi, Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI Iroda). A projekt a közösségteremtés mellett biztosítja azt is, hogy még több alkalom legyen közös dolgaink megbeszélésére, és közösséget alkotva, összefogással tegyük élhetőbbé környezetünket.
Dr. Horváth József a Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke elmondta, hogy örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és minden lehetséges eszközzel támogatják a projektelemek megvalósítását, hiszen ettől is nő a lakótelep imidzse. Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy véletlenek bizonyára nincsenek, de éppen most kaptak tájékoztatást arról, hogy a Klímabarát Otthon Panel Alprogramra benyújtott, energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére vonatkozó pályázatuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) döntésének értelmében támogatásban részesül. Éppen a célterület épületeinek modernizációjára kerül sor.
A sajtótájékoztatón bemutatkoztak a klubvezetők is, akik elmondták, nagy lehetőség ez a program a számukra, és minden tudásukkal segíteni fogják a klubok munkáját.
A klubok együttműködésére egyébként a játszótér és a kert építése, valamint üzemeltetése, használata során is nagy szükség van.
A LISZI iroda napi nyitva tartással várja az érdeklődőket a program időtartama alatt: 2014. január 1-től - 2015 februárjáig.