A szépkorúak védelmében, Temetői bűnmegelőzés - Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

„Az idősek zöme tudja, milyen fiatalnak és tudatlannak lenni. De nincs olyan fiatal, aki tudná, milyen öregnek és bölcsnek lenni.”
(Sir Harold Macmillan)

A szépkorúak védelmében

 

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősek Világnapját, amelyről azóta a világon, minden év október 1-jén megemlékeznek.

Az előrehaladott korban lévők életkori, fizikai és mentális sajátosságaik miatt, valamint a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak. Egészségi állapotuk, sokszor magányos és elszigetelt életmódjuk, valamint anyagi lehetőségeik miatt, kevésbé képesek a bűncselekmények elleni védekezésre. Az idős, egyedülálló emberek éppen ezért gyakrabban válnak bűncselekmények áldozataivá, hiszen a trükkös lopásokra specializálódott elkövetők kihasználják naivságukat és hiszékenységüket is egyaránt.

A rendőrség felelősséget érez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az ehhez a korcsoporthoz tartozók elkerüljék az áldozattá válást, ellenkező esetben pedig, megfelelő segítségben részesüljenek.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja az érintett korosztály figyelmét, hogy az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat szem előtt tartva és azokat megfogadva, elkerülhető az áldozattá válás!

- Ne engedjenek be a lakásba senkit, akinek személyazonosságáról hitelt érdemlően nem győződtek meg még akkor sem, ha hivatalos szerv képviselőjének adja ki  magát.
- Ne feledjék, a szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek! Ezek az igazolványok a legtöbb esetben csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek, és azokat az alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Amennyiben mégsem teszik meg, kérni kell, hogy igazolják magukat! Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, nem szabad beengedni őket a lakásba, de még az udvarra sem!
- Amennyiben a hívatlan vendég – az ott lakó akarata ellenére – bejutott a lakásba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül!  Akkor, ha kellő határozottsággal lépnek fel, feltehetően meghátrál és távozni fog!
- Amikor a „látogató” távozik, írják fel a gépkocsija rendszámát, színét és típusát!

- Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető által használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák le, mert ezek nagy segítséget jelentenek a későbbi nyomozásban!
- Ha egy - az Önök számára - ismeretlen személy telefonon, vagy személyesen jelentkezik, és pénzt kér, először mindenképpen hívják fel azt a rokonukat, akire hivatkozik, majd haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 107-es, vagy a 112-es telefonszámok valamelyikén!

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai prevenciós célú előadásokkal hívják fel rendszeresen az időskorú emberek figyelmét arra, hogy miként kerülhetik el azt, hogy áldozattá váljanak.

Vas megyében időskorú kortárssegítő hálózat is működik, amelyet a kollégák az idősek ellátásával, gondozásával foglalkozó szociális intézmények munkatársaival együttműködve alakítottak ki. A veszélyeztetett célcsoport tagjai így az áldozattá válás megelőzését szolgáló fontos információkat a kortársaktól hallhatják, ami hatékonyabbá teheti a prevenciót. Az időskorú kortárssegítőket a Bűnmegelőzési Alosztály folyamatosan tájékoztatja az országosan, illetve a megyében előfordult, idős személyeket érintő bűncselekmények kapcsán levonható és a megelőzést szolgáló ismeretekről.

Az idősek áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez nem elegendőek a rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, a törődés és társadalmi összefogás is!

Egy biztonságosabb öregkorért!


„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Temetői bűnmegelőzés

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Mindenszentek ünnepe és Halottak Napja közeledtével felhívja a lakosság figyelmét az ilyenkor elszaporodó bűncselekmények megelőzésének fontosságára! A nagyobb tömegeket vonzó események alkalmával ugyanis megnő az esélye az áldozattá válásnak, mert megjelennek az alkalmi, trükkös és zsebtolvajok.

Az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat szem előtt tartva és azokat megfogadva az állampolgárok maguk is gondoskodhatnak arról, hogy a békés megemlékezésüket ne árnyékolhassa be semmiféle kellemetlenség!

- Kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására akár gépjárművel, akár kerékpárral, vagy éppen gyalogosan közlekednek!
- Gépkocsijukkal – lehetőség szerint – kivilágított, jól látható helyen parkoljanak!
- Kiszállás és a járműtől történő eltávolodás esetén, mindig győződjenek meg arról, hogy személyautójukat lezárt állapotban hagyták-e!
- Amíg felkeresik szeretteik sírját, még rövid időre se hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat és a gépjárművük okmányait az autóban!
- A nagy tömegben fokozottan figyeljenek értékeikre, kezüket mindig tartsák a becsatolt táskájukon!
- A síron soha ne hagyják értékeiket!
- A zsebtolvajok elleni védekezés legegyszerűbb módszere, ha az iratokat, pénztárcát és bankkártyát a kabátjuk belső zsebébe teszik és PIN kódjukat a kártyától eltérő helyen tartják!
- Pénzfelvétel esetén, a felvételt követően a bankjegyeket minél hamarabb helyezzék biztonságos helyre, például kabátjuk belső zsebébe!

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítanak a kegyelet napjaira és bűnmegelőzési szóróanyagokkal hívják fel a megemlékezők figyelmét az áldozattá válás elkerülésére.
A rendőrség felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben bármilyen jogsértést, elfogadhatatlan körülményt észlelnek, forduljanak bizalommal a legközelebbi rendőrhöz, vagy telefonon tegyenek bejelentést a 107-es, vagy a 112-es telefonszámok valamelyikén!

Új Széchenyi TervNemzeti Fejlesztési ÜgynökségMagyarország megújul